Czy wynikiem tego postępowania ma być decyzja zmieniająca zezwolenie czy też nowe zezwolenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Został złożony wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie dostosowania go do obowiązujących przepisów na podstawie art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o.

Czy wynikiem tego postępowania ma być decyzja zmieniająca zezwolenie czy też nowe zezwolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX