Czy wyniki pomiarów, o których mowa w art. 304 ust. 1 pkt 1 pr.wod., podlegają udostępnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wyniki pomiarów, o których mowa w art. 304 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod., podlegają udostępnieniu?

Do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych wpłynął wniosek osoby fizycznej o udostępnienie skanu układu przekazywanych wyników pomiarów spółdzielni mleczarskiej.

Czy istnieją jakieś przeszkody prawne w udostępnieniu takiego materiału?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX