Czy wynajmujący powinien zadeklarować w przychodach z najmu kwotę należnego mu czynszu, pomniejszając podstawę opodatkowania o wartość prowizji pełnomocnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient naszego biura (Wynajmujący) wynajmuje nieruchomość mieszkalną (na cele mieszkaniowe) i ma podpisaną umowę na zarządzanie tą nieruchomością z zarządcą (Pełnomocnikiem Wynajmującego). Zgodnie z umową opłaty z tytułu czynszu najmu Najemca wpłaca na konto bankowe Pełnomocnika Wynajmującego (Najemca zobowiązany jest do uiszczania opłat eksploatacyjnych zgodnie z przedstawionymi fakturami od dostawców mediów). Pełnomocnik Wynajmującego przelewa na konto Wynajmującego ww. kwotę czynszu najmu pomniejszoną o o swoją pobraną prowizję. Pytanie dotyczy podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Czy Wynajmujący powinien opłacać PPE od kwoty, którą otrzymał od Najemcy Pełnomocnik Wynajmującego (kwota 1950 zł), czy od kwoty przelanej przez Pełnomocnika na konto Wynajmującego (czynsz najmu pomniejszony o pobraną prowizję, w kwocie 1733,50 zł). Wg mnie podstawą opodatkowania ryczałtem jest kwota, którą otrzymał Pełnomocnik Wynajmującego (1950 zł) a prowizja, jaką potrąca z tych pieniędzy Pełnomocnik – nie pomniejsza przychodu do opodatkowania ryczałtem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX