Czy wynajmujący lokale użytkowe w budynku z zamontowaną mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kWp musi w księgach rachunkowych ujmować wartość wyprodukowanej energii z OZE?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wynajmujący lokale użytkowe w budynku z zamontowaną mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kWp musi w księgach rachunkowych ujmować wartość wyprodukowanej energii z OZE?

Spółka z o.o. zajmująca się wynajmem biur i magazynów zapewnia najemcom energię elektryczną. Energia pochodzi z dwóch źródeł: z zakupu od przedsiębiorstwa energetycznego i z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Energia wyprodukowana w instalacji PV jest w części zużywana przez najemców, częściowo na potrzeby własne spółki a nadwyżki odprowadzane są do sieci. Spółka nie jest prosumentem. Zarówno wartość energii sprzedanej do przedsiębiorstwa energetycznego po ustalonych odgórnie cenach, jak i wartość energii zużytej przez najemców stanowi przychody księgowe spółki.

Czy w księgach rachunkowych spółki należy wykazać również produkcję energii z fotowoltaiki?

Jeśli tak, to jak ją wycenić?

Jedynym mierzalnym kosztem jest amortyzacja instalacji fotowoltaicznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX