Czy wynajmowane lokale można przenieść do działalności żony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Budynek w którym prowadzi działalność gospodarczą dzierżawi od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Podnajmuje lokale w dzierżawionym budynku innym firmom opodatkowując uzyskiwane przychody w swojej działalności gospodarczej. Podatnik chce zawiesić działalność gospodarczą.

Czy w związku z powyższym przychody z podnajmu lokali można przenieść do działalności żony podatnika i tam dalej opodatkowywać?

Żona również prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Dodam że miedzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Podatnik nie zamortyzował w całości swojej działalności kosztów inwestycji, które poniósł na remont budynku.

Co z częścią niezamortyzowaną w przypadku zawieszenia albo likwidacji działalności przez podatnika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access