Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych program. Po dwóch latach spółka zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Przedmiotem umowy jest stworzenie Modułu Magazynowego do istniejącego systemu. Moduł będzie wykorzystywany przy inwentaryzacji środków trwałych i stanowić będzie rozszerzenie istniejącego juz systemu wspierającego obieg dokumentów. Narzuca to jednoznacznie technologię oraz środowisko wykonania podsystemu. Umowa o dzieło nie zawiera specyfikacji ceny za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zamawiający każdorazowo wyda wykonawcy narzędzia i materiały niezbędne do wykonania dzieła. Wykonawca przekaże zamawiającemu dzieło w formie elektronicznej wraz z wszelkimi autorskimi prawami majątkowymi.

Czy w przedstawionej sytuacji spółka powinna przyjąć do ewidencji WNiP moduł jako odrębną wartość niematerialną i prawną w wartości na jaką zawarta jest umowa o dzieło, czy też potraktować to jako wartość niematerialną i prawną wytworzoną we własnym zakresie i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jeśli nie ma wyspecyfikowanej ceny za przeniesienie autorskich praw majątkowych, to czy wystarczy oświadczenie wykonawcy jaka jest wartość praw autorskich i przyjąć do ewidencji WNiP moduł w wartości z oświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?