Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy lekarz z I stopniem specjalizacji jest lekarzem specjalistą w myśl zapisów ustawy z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i czy jest uprawniony do podwyżki do kwoty 6750 brutto, jeśli spełnia pozostałe kryteria?

Czy zgodnie z zasadą równego traktowania jego wynagrodzenie zasadnicze może być identyczne jak osoby z II stopniem specjalizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?