Czy wynagrodzenie za zajęcia wspomagające stanowić ma podstawę do: wyliczenia wynagrodzenia i zasiłku chorobowego; zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego; średniej urlopowej; dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wynagrodzenie za zajęcia wspomagające stanowić ma podstawę do: wyliczenia wynagrodzenia i zasiłku chorobowego; zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego; średniej urlopowej; dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX