Czy wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US za pracowników w obowiązującej od 01.07.2022 r. wartości 0,6% należy zaokrąglić do pełnych złotych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US za pracowników w obowiązującej od 01.07.2022 wartości 0,6% należy zaokrąglić do pełnych złotych, a tym samym przelew przekazany do US także będzie w pełnych złotych? Czy dokonujemy zaokrągleń do 2 miejsc po przecinku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX