Czy wynagrodzenie za pracę w wolne soboty w latach 1982 - 1989 stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Których składników wynagrodzenia nie uwzględnia się w dochodzie (ZUS Rp-7) za okres 1982-1989?

Czy dopłaty do pracy w wolną sobotę i dopłaty do godzin nadliczbowych w ww. latach były oskładkowane?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access