Czy wynagrodzenie z umowy na odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przez osobę fizyczną na rzecz przedsiębiorstwa wodociągów, stanowi przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2012 r.

PYTANIE

Czy umowa na odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie art. 49 § 2 kodeksu cywilnego, przez osobę fizyczną na rzecz przedsiębiorstwa wodociągów, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek wystawić PIT-8C?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access