Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy prawidłowo zakwalifikować koszt poręczenia kredytu bankowego (inwestycyjnego) udzielonego na okres budowy, które to wynagrodzenie z powyższego tytułu zostało zapłacone przelewem w roku bieżącym (tj. po zakończeniu już budowy i oddaniu inwestycji do użytkowania), natomiast poręczenie kredytu zostało udzielone dla banku finansującego spółkę w roku poprzednim (tj. 2010 r.) przez spółkę dominującą. W umowie między poręczającą a kredytobiorcą zapisano, iż wynagrodzenie zostanie wypłacone raz w roku, a pierwszy okres rozliczeniowy to okres do 31 grudnia 2011 r. Art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. wskazuje na koszty finansowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania jako koszt wytworzenia.

Czy zatem wynagrodzenie wypłacone z tytułu otrzymanego poręczenia kredytu przez spółkę dominującą należy zaliczyć jako wydatek zwiększający wartość początkową środka trwałego, czy też możliwym jest zaliczenie ich bezpośrednio do kosztów podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację