Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2008 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2004 r.

PYTANIE

Zarząd w naszej Spółce składa się z trzech osób tj. Prezes i dwóch Członków Zarządu. Z Prezesem, który nie jest udziałowcem podpisana jest umowa o pracę -natomiast pozostali członkowie Zarządu pełnią dwie funkcje:

- kierowników wydziałów i z tego tytułu podpisana jest z nimi umowa o pracę,

- członków Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą z określoną kwotą wynagrodzenia. Jednocześnie Członkowie Zarządu są udziałowcami w Spółce.

1. Czy wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie stanowi koszt uzyskania przychodu? Czy stosuje się art. 16 pkt 38 czy art. 16 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2 Jeżeli wynagrodzenie członków Zarządu stanowi koszt uzyskania przychodu, jak skorygować błędną kwalifikację za rok 2002 (w roku 2002 zaliczono je jako nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu - zastosowano art. 16 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?