Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel gospodarstwa rolnego (czynny podatnik VAT, pełna księgowość) jest opiekunem stażysty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z umową opiekun za sprawowanie opieki nad stażystą otrzyma wynagrodzenie po wystawieniu noty obciążeniowej lub faktury.

Czy jako osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne za to wynagrodzenie powinienem wystawić notę obciążeniową czy też fakturę?

Czy przychód z tego wynagrodzenia, które nie jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy, będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?