Czy wynagrodzenie nauczyciela ustalane jest na postawie wykształcenia, czy przydzielonych zajęć?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wynagrodzenie nauczyciela stosuje się do jego poziomu wykształcenia bez względu na przydzielone zajęcia?

Chodzi o sytuację, gdy nauczycielka legitymująca się licencjatem z pedagogiki wczesnoszkolnej otrzymuje od 1 września 2006 r. przydział w postaci oddziału przedszkolnego działającego w szkole (ma kwalifikacje, gdyż ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego), ale czy wynagrodzenie licencjata czy pozostałe kwalifikacje - chodzi o paragraf 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - dalej r.w.m.s.w.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access