Czy wynagrodzenie kierownika specjalizacji należy pomniejszać o czas nieobecności rezydenta z powodu odbywania stażu kierunkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 16 li i 16m u.z.l. wynagrodzenie kierownika specjalizacji należy pomniejszać o czas nieobecności rezydenta z powodu odbywania stażu kierunkowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access