Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wynagrodzenie głównego księgowego, w spółce z o.o. z udziałem 100% gminy, objęte jest nadal ustawą kominową po wejściu w życie tzw. drugiej ustawy kominowej?

Do chwili obecnej główny księgowy miał naliczaną nagrodę jubileuszową według ustawy kominowej, czyli za wszystkie lata pracy. Według zapisów w ZUZP uwzględnia się lata pracy pracy poza spółką pracowników, którzy przeszli z innego zakładu pracy zgodnie z art. 23. Główny księgowy otrzymał nagrodę w 2015 r. za 30 lat, w 2020 r. miałby otrzymać nagrodę za 35 lat (tj. 150% wynagrodzenia). Licząc lata pracy tylko w obecnym zakładzie pracy, to w 2020 r. będzie ich 22 lata i nagroda wyniosłaby 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy.

Jak rozwiązać ten paradoks gdy po wejściu w życie tych zmian wypada 22 lata?

Nagroda jubileuszowa wypłacana jest co 5 lat.

Jak ewentualnie miałby wyglądać zapis w aneksie?

Jak liczyć prawo do nagrody jubileuszowej, czy według ZUZP, czy według ustawy kominowej?

Gdzie można uzyskać wyjaśnienie w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?