Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka o charakterze produkcyjnym planuje zakup licencji na program ERP.

Czy poniższe grupy wydatków będą zwiększać wartość początkową środków trwałych?

Oplata licencyjna należna licencjodawcy (nasza spółka matka z Korei również firma produkcyjna, która sprzeda nam sublicencje) za prawo do korzystania z programów stanowiących elementy systemu; wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej z tytułu wdrożenia systemu oraz dostosowania go do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy; (prawdopodobnie będzie to spółka matka z Korei, która w swoim zespole pracowniczym ma specjalistów IT oraz dodatkowo inna niepowiązana spółka z Korei specjalizująca się systemami ERP) wynagrodzenie pracowników i/lub współpracowników naszej spółki matki oraz firmy zewnętrznej specjalizującej się we wdrożeniach systemów ERP, w części w jakiej pozostaje one związane z pracami dotyczącymi wdrożenia i dostosowywania systemu do potrzeb spółki; dodatkowe wydatki związane z pracami wdrożeniowymi (np. koszty podróży służbowych konsultantów/pracowników, koszty tłumaczeń, koszty wyżywienia i zakwaterowania konsultantów ze spółki matki oraz z firmy zewnętrznej z Korei). Obawiam się, że koszty zakwaterowania i wyżywienie będą fakturowane przez hotel bezpośrednio na nasza spółkę a nie refakturowane przez podmioty wykonywająca prace wdrożeniowe. Koszt szkolenia użytkowników programu przeprowadzony przez spółkę matkę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?