Czy wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stosownie do treści art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz powołuje gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną oraz ustala w drodze regulaminu organizację i tryb jej działania. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza członkowie komisji otrzymają za udział w pracach komisji wynagrodzenie. Członkowie komisji nie podpisują żadnej umowy.

Czy wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access