Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z organizacją imprezy sportowej na firmie, czyli organizatorze spoczywa szereg wymogów zawartych w umowie z organizacja sportową. Jednym z nich jest wypłata należności o określonej kwocie w obcej walucie USD dla osób z zagranicy różnych narodowości delegowanych przez organizację sportową. Osoby te są osobami fizycznymi i wynagrodzenie to jest jakby dietą obciążającą organizatora. Osoby te nie wykonują na naszą rzecz określonej pracy, czy dzieła.

Czy są to wynagrodzenia, które podlegają podatkowi dochodowemu w Polsce?

Jeżeli tak, to jakiemu i w jakiej wysokości, w jaki sposób udokumentować to wynagrodzenie i rozliczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?