Czy wynagrodzenia spółki komandytowej wspólników wraz z narzutami będą kosztami podatkowymi wspólników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2017 r.

PYTANIE

Czy wynagrodzenia spółki komandytowej wspólników wraz z narzutami będą kosztami podatkowymi wspólników?

Ojciec i syn założyli spółkę z o.o., a następnie założona spółka stała się komplementariuszem spółki komandytowej. Komandytariuszami spółki są również obaj panowie w proporcji 50/50.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access