Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą realizowała działalność badawczo-rozwojową współfinansowaną przez NCBIR.

Czy w przypadku skorzystania z ulgi na działalność rozwojową w 2019 r. w tej części, która nie jest sfinansowana przez NCBIR, można zaliczyć wynagrodzenia chorobowe pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony pracownikom wykonującym działalność badawczo-rozwojową, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, wynagrodzenie z tytułu opieki nad dzieckiem, wynagrodzenie za zwolnienie ze stosunku świadczenia pracy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy?

Pracownicy 100% czasu pracy poświęcają na działalność B+R. Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie poselskie (nr 9404) ekwiwalent za niewykorzystany urlop można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w ramach B+R.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?