Czy wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego ulega obniżeniu za okres nieusprawiedliwionych nieobecności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 czerwca 2015 r. Jest to jego pierwsza praca. W tym okresie miał nieusprawiedliwione nieobecności w okresie: 22-23 czerwca 2015 r., 10 lipca 2015 r., 13-17 lipca 2015 r., 20-24 lipca 2015 r., 27-31 lipca 2015 r., 3-07 sierpnia 2015 r., 10-14 sierpnia 2015 r., 18-21 sierpnia 2015 r.; 24-28 sierpnia 2015 r.; 31 sierpnia 2015 r.

Czy nieobecność nieusprawiedliwiona spowoduje niewliczanie jej do okresu prawa do urlopu i tym samym dzień nabycia prawa do urlopu zostanie przesunięty o ilość dni absencji (tak jak w przypadku urlopu bezpłatnego) np. po upływie pierwszego miesiąca o 2 dni, czyli prawo do urlopu nabędzie w dniu 2 lipca 2015 r. a następne prawo do urlopu nabędzie w dniu 18 lipca 2015 r.?

Czy po upływie 30 dni nieobecności nieusprawiedliwionej (lub urlopu bezpłatnego) wymiar urlopu przy pierwszej pracy powinien być proporcjonalne obniżony?

Jeżeli tak, to jak następuje to obniżenie w przypadku pierwszej pracy?

Czy prawidłowe będzie proporcjonalne obniżenie rocznego wymiaru urlopu i dopiero od takiego wymiaru naliczenie 1/12 z upływem każdego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX