Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy koszty wymiany złóż filtracyjnych w filtrze pośpiesznym na stacji uzdatniania wody, wodomierzy u odbiorców usług oraz uszkodzonej pompy płuczącej na zakładzie uzdatniania wody, należy traktować jako nakłady inwestycyjne, które mogą być finansowane tylko z zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie budowy i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych?

Czy są to tylko remonty bieżące mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?