Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadząca działalność hotelarską wynajmuje od innej spółki nieruchomość- budynek hotelowy wraz z wyposażeniem, za co uiszcza czynsz miesięczny. Umowa dzierżawy określa obowiązki dzierżawcy polegające m.in. na przeprowadzaniu bieżących napraw oraz wymiany lub naprawy zużytego wyposażenia. Po trzech latach użytkowania obiektu spółka - dzierżawca wymieniła wykładzinę dywanową, której koszt zakupu wraz z demontażem starej i montażem nowej wykładziny wyniósł 200.000,00 zł.

Czy operację należy potraktować jak inwestycję w obcym środku trwałym?

Czy jest możliwe potraktowanie tego jako wyposażenia lub remontu, i czy wówczas jest możliwe rozliczenie podatkowe kosztów w czasie np. przez okres 5 lat, poprzez konto międzyokresowe rozliczenie kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?