Czy wymagania, wskazane w § 28–32 rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczą każdej ilości... - OpenLEX

Czy wymagania, wskazane w § 28–32 rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczą każdej ilości odpadów palnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagania wskazane w § 28–32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296) dotyczą każdej ilości odpadów palnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX