Czy wymagania określone w rozporządzeniu 2015/1185 są konieczne do spełnienia dla źródeł nowych (uruchomionych po 1 stycznia 2022 r.) czy dla już istniejących?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe - dalej rozporządzenie 2015/1185 są konieczne do spełnienia dla źródeł nowych (uruchomionych po 1 stycznia 2022 r.) czy dla już istniejących?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX