Czy wymagania dla opakowań zawarte w art. 11 u.g.o.o.o. dotyczą również produktów w opakowaniach? - OpenLEX

Czy wymagania dla opakowań zawarte w art. 11 u.g.o.o.o. dotyczą również produktów w opakowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagania dla opakowań zawarte w art. 11 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542) – dalej u.g.o.o.o. (m.in. zawartość metali ciężkich) dotyczą również produktów w opakowaniach?

Firma z zagranicy kupuje produkty w opakowaniach oraz same opakowania.

Czy w związku z tym wymagania zawarte w art. 11 u.g.o.o.o. musi spełniać tylko dla sprowadzanych pustych opakowań czy również dla opakowań, które przychodzą wraz z produktami?

Co może być dowodem potwierdzającym spełnienie wymagań art. 11 u.g.o.o.o.?

Jakich dokumentów możemy żądać od dostawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX