Czy wymagane jest zgłoszenie instalacji piekarniczej składającej się z dwóch pieców o nieznanej mocy opalanych głównie węglem... - OpenLEX

Czy wymagane jest zgłoszenie instalacji piekarniczej składającej się z dwóch pieców o nieznanej mocy opalanych głównie węglem kamiennym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca eksploatuje instalację piekarniczą składającą się z dwóch pieców o nieznanej jemu i organowi ochrony środowiska mocy (wydajności) opalanych głównie węglem kamiennym. Nie posiada on jakiejkolwiek dokumentacji technicznej piekarni.

Czy w takim przypadku wymagane jest zgłoszenie organowi ochrony środowiska w trybie art. 152 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.?

Jakie kroki prawne może podjąć organ ochrony środowiska w przypadku, kiedy warunki (obowiązki) nałożone decyzją wydaną na podstawie art. 154 ust. 1 p.o.ś. nie są realizowane przez prowadzącego instalację piekarniczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?