Czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przy przebudowie drogi w granicach pasa drogowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zawnioskowała o przebudowę drogi w granicach pasa drogowego. Sposób odwodnienia pozostaje bez zmian, tzn. poprzez spadki oraz pobocza na teren nieutwardzony w pasie drogowym.

Czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Czy jakby odwodnienie drogi spadkami wpływało na teren nieutwardzony działek przyległych, nie należących do gminy, można uznać, że tryb zgłoszenia jest właściwy, czy wymagałoby to już uzyskania pozwolenia na budowę ze względu na obszar oddziaływania i ingerencję w działki sąsiednie i czy również jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access