Czy wymagane jest przedłożenie decyzji środowiskowej do wniosku o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (poprzednia decyzja ma termin ważności do końca sierpnia 2023 r., podmiot złożył wniosek, by skorzystać z przepisów ustawy mówiącej o przedłużeniu terminu ważności decyzji, jeżeli złoży wniosek na 3 miesiące przez upływem terminu jej ważności).

Czy wymagane jest przedłożenie decyzji środowiskowej do wniosku o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Kto jest stroną postępowania, jeżeli wnioskodawcą/prowadzącym instalację jest właściciel nieruchomości (zakładu), gdzie odpady są wytwarzane?

Prowadzącym instalację jest Sp. z o.o., wspólnikiem firma z Anglii (posiada wszystkie udziały w Spółce). Prezesem Spółki jest obywatel Niemiec.

Dla kogo przedkładane są zaświadczenia o niekaralności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX