Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną lub wykonanie ścieku skarpowego z betonowych elementów prefabrykowanych, za pomocą którego odprowadzane są do rowu wody opadowe i roztopowe?

Wody do ścieku skarpowego pochodzą z drogi i są zebrane powierzchniowo.

Czy można taki ściek traktować jako element skarpy urządzenia wodnego, jakim jest rów, czy każdy ściek skarpowy w jednym rowie należy rozpatrywać osobno i dla każdego pojedynczego ścieku wyznaczać powierzchnię zlewni i ilość odprowadzanych wód opadowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?