Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, polegające na eksploatacji... - OpenLEX

Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, polegające na eksploatacji przystani pasażerskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do zarządu wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) - dalej u.p.r., tj. na eksploatację przystani pasażerskiej (wsiadanie i wysiadanie ze statku) na drodze wodnej.

Czy taka działalność będzie wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie i czy nie należy też poinformować klienta o konieczności uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego na postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe (art. 394 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod.)?

Wpływają też wnioski na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 u.p.r., polegające na: a) prowadzeniu gastronomii na pomoście, b) poprzez cumowanie houseboatów na przystani (na drodze wodnej) - czy na takie działalności również wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX