Czy wymagane jest dokonanie zgłoszenia dyrektorowi RDOŚ prowadzenia w obrębie cieków naturalnych działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i ustalił warunki realizacji tego przedsięwzięcia. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. kształtowanie nowego koryta cieku.

Czy w takim przypadku, gdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, wymagane jest dokonanie zgłoszenia dyrektorowi RDOŚ prowadzenia w obrębie cieków naturalnych działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, o którym mowa w art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX