Czy wymagane jest dla tej instalacji przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z tym, że we wnioskowanym pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów dla instalacji proszkowych określone będą wyłącznie wartości emisji dla substancji obliczonych w zakresie pełnym (powyżej 10 % wartości odniesienia), a jest nim jedynie dwutlenek azotu oraz w związku z tym, że wartości dla pyłu mieszczą się w przedziale poniżej 10 % wartości odniesienia, a instalacja zlokalizowana jest na obszarze, na którym przekroczone są standardy jakości powietrza dla pyłu PM2,5, to wymagane jest dla tej instalacji przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego zgodnie z art. 226 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX