Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na działce budowlanej realizowany jest obiekt budowlany, na który inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Podczas budowy, na tej samej działce chce zrealizować kolejny obiekt (na zgłoszenie bądź na pozwolenie na budowę), który nie będzie powiązany z obiektem będącym w trakcie budowy.

Czy w takim przypadku wymagana jest zmiana obowiązującego pozwolenia na budowę, czy inwestor może zrealizować kolejny obiekt według odrębnego opracowania?

Jak zaistniałą sytuację odnieść do zapisów art. 36a ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. mówiących, że istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest zmiana zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury, która wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?