Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wystąpiła o zmianę zezwolenia w trybie art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. Zgodnie z wnioskiem zrezygnowała ze zbierania pewnych rodzajów odpadów. Decyzja wskazuje 20 kodów odpadów, a obecny wniosek 10 kodów. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Czy będzie to zmiana także w trybie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.?

W postępowaniu są inne strony. Zmiana decyzji związana z art. 14 u.z.u.o. nie wymaga ich zgody, natomiast zmiana w trybie 155 k.p.a. już tak.

Czy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, skoro zezwolenie ulega zmianie?

Czy wymagany jest akt notarialny z uwagi na fakt, że spółka dzierżawi teren i zbiera odpady komunalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?