Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2020 r.

PYTANIE

Czy wymagana jest zgoda pacjenta do udzielenia świadczenia zdrowotnego z zakresu fizjoterapii? Nie jest to zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych, ale zgoda np. na przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego przez fizjoterapeutę w kontekście art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzanie danych osobowych tego pacjenta odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?