Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagana jest zgoda konserwatora zabytków na rozbiórkę budynku wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków, którego zamiar rozbiórki został zainicjowany zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, a nie pozwoleniem na rozbiórkę?

Czy organ administracji ma podstawę prawną do żądania takiego uzgodnienia?

Czy ewentualnie powinien wnieść sprzeciw lub zobowiązać inwestora do złożenia wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę, a następnie mógłby wystąpić o uzgodnienie do konserwatora w trybie art. 39 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację