Czy wymagana jest korekta sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia, jeżeli przed jego zatwierdzeniem nastąpiło... - OpenLEX

Czy wymagana jest korekta sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia, jeżeli przed jego zatwierdzeniem nastąpiło zagrożenie kontynuacji działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. Na dzień dzisiejszy nie mamy zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Jednostka wystosowała zawiadomienia do udziałowców zwołujące zgromadzenie udziałowców nadzwyczajne celem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej.

Czy wymagana jest korekta sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia 2011 r. w zakresie zmiany sposobu prezentacji aktywów i pasywów, przewidzianych art.29 ustawy o rachunkowości?

Jednostka nie przewiduje kontynuacji działalności w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.o.r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?