Czy wymagana jest karta ewidencji odpadu, jeżeli osad ściekowy jest cały czas w trakcie procesu w instalacji oczyszczania ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagana jest karta ewidencji odpadu, jeżeli osad ściekowy jest cały czas w trakcie procesu w instalacji oczyszczania ścieków?

W uzupełnieniu nadmieniamy, że produktem finalnym jest wysuszony osad (odpad) ściekowy, który nie jest magazynowany na oczyszczalni ścieków i przekazywany do odbiorcy na podstawie Kart Przekazywania Odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX