Czy wyliczając średnią urlopową ze składników zmiennych należy przyjąć średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2021 r.

PYTANIE

Nauczyciel szkoły feryjnej przebywał na urlopie wypoczynkowym od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. Od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. będzie przebywał na zaległym urlopie uzupełniającym w związku z wcześniejszym urlopem dla poratowania zdrowia z 2020 r. Czy wyliczając średnią urlopową ze składników zmiennych za okres 01-30.09.2021 r. należy przyjąć średnią z godziny ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu tzn. 09.2020 r. - 05.2021 r. czy też należy uwzględnić tylko bieżący rok szkolny tzn. 2021/2022 i w związku z tym średnia ze składników zmiennych nie wystąpi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX