Czy wyliczając podstawę wymiaru trzynastki sędziego należy uwzględnić wynagrodzenie należne za czas urlopu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sędzia sądu rejonowego przebywał na zwolnieniu lekarskim spowodowanym wypadkiem przy pracy w okresie 20 grudnia 2017 r. - 22 marca 2018 r., wypłacane miał wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 100% (liczone wg zasad obowiązujących od 2014 r.). W okresie 23-31 marca 2018 r. sędzia przebywał na urlopie, a z dniem 1.04.2018 r. przeszedł w stan spoczynku. Za 2018 rok naliczono trzynastkę za czas przebywania pracownika na urlopie.

Czy takie naliczenie było prawidłowe?

Czy trzynastkę należało naliczyć również z wynagrodzenia uzyskanego za czas choroby spowodowanej wypadkiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX