Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaliczonych do klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego z przeznaczeniem na budowę:

- budynku hurtowni materiałów budowlanych (łączna powierzchnia do wyłączenia 1,3 ha),

- budynku gospodarczego lub garażu o powierzchni 35 m2 dla potrzeb budynku jednorodzinnego

będzie wymagało naliczenia stosownych należności na podstawie art. 12 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l.?

Czy wyłączenie z produkcji użytków rolnych ww. klas wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego będzie wymagało decyzji o wyłączeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację