Czy wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczy także reprezentacji w postępowaniu odwoławczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zlecił obsługę prawna prowadzonego postepowania kancelarii zewnętrznej. Do zadań kancelarii należy między innymi przygotowanie odpowiedzi na odwołanie i reprezentacja zamawiającego w postępowaniu odwoławczym. Dwóch z 3 radców prawnych skierowanych przez kancelarię do obsługi tego postępowania wyłączyło się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z uwagi na zaistniały w ich przypadku konflikt interesów (obsługa jednego z wykonawców na podstawie umowy zlecenia).

Czy osoby te mogą reprezentować zamawiającego w postępowaniu odwoławczym?

Czy w ogóle w takim przypadku wszystkie osoby z tej kancelarii powinny się wyłączyć i nie wykonywać tak czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i czynności w postępowaniu odwoławczym (reprezentacja przed KIO)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access