Czy wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na wniosek przedsiębiorcy możliwe... - OpenLEX

Czy wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na wniosek przedsiębiorcy możliwe jest wyłącznie w przypadku o którym mowa w art. 9i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 sierpnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2012 r.

PYTANIE

Czy wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na wniosek przedsiębiorcy możliwe jest wyłącznie w przypadku o którym mowa w art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – dalej u.u.c.p.g., tj. zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych?

Czy przedsiębiorca może wnioskować o wykreślenie z rejestru w związku z brakiem możliwości dostosowania do dnia 01 lipca 2013 r. bazy do wymogów, o których mowa w art. 9d ust. 2 u.u.c.p.g.?

Czy przedsiębiorca, który na własny wniosek został wykreślony z rejestru w gminie X, może wnioskować o ponowny wpis do rejestru w tej gminie (w tym samym zakresie działalności gospodarczej) przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?