Czy wykorzystywanie popiołu z palenisk domowych gromadzonego selektywnie jako składnik mieszanek betonowych lub asfaltowych pod budowę dróg jest procesem recyklingu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykorzystywanie popiołu z palenisk domowych gromadzonego selektywnie jako składnik mieszanek betonowych lub asfaltowych pod budowę dróg jest procesem recyklingu?

Jeśli nie, to jaki jest to proces?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access