Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonywanie usług budowlanych w ramach podwykonawstwa w nowo budowanych obiektach budowlanych mieszkaniowych i niemieszkaniowych związanych z budową, termoizolacją może być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w 2011 r.?

Moje pytanie jest związane z umieszczeniem w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w pozycji 2 i 3:

41.00.10.0 - Usługi objęte grupowaniem "Budynki mieszkalne"

41.00.20.0 - Usługi objęte grupowaniem "Budynki niemieszkalne ".

Jeśli usługi wymienione powyżej mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, to czego dotyczą pozycje 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację