Czy wykonując badania testów zgodności stabilizatu można ponownie stosować wyjątek dla tego odpadu, o którym mowa w załączniku 3 rozporządzenia w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wydaniem nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – dalej r.m.b.p. odpad stabilizatu o kodzie 19 05 99 musi być poddawany badaniom w ciągu roku pod kątem parametrów AT4, strat prażenia i procentowej zawartości węgla organicznego.

Czy wykonując badania testów zgodności stabilizatu można ponownie stosować wyjątek dla tego odpadu, o którym mowa w załączniku 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach – dalej r.d.o.s. umożliwiającego wykazanie wartości wyższych niż określone w tabeli dla parametru DOC, w przypadku gdy seria badań wymaganych przez rozporządzenie MBP spełnia zapisane w nim nakazane wartości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX