Czy wykonawcy składający ofertę wspólną, powinni złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, razem, czy oddzielnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w progach krajowych w przedmiocie dostawy. Zamawiający otrzymał ofertę złożoną przez spółkę cywilną X s.c. AA i BB NIP s.c. i REGON s.c. Wykonawcy złożyli jedno oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wezwał ich o złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. dotyczące każdego wykonawcy z osobna.

Czy wykonawcy muszą złożyć oświadczenie "wspólnik X s.c. AA NIP s.c. oraz wspólnik X s.c. BB NIP s.c", czy "oświadczenie z osobistej działalności gospodarczej, czyli AA NIP oraz BB NIP"?

Co w sytuacji, jeżeli jeden ze wspólników spółki cywilnej ma zawieszoną osobistą działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX